GDPR ochrana osobných údajov rozšírené informácie

Ochrana osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679

GDPR – General Data Protection Regulation

 

Vážení zákazníci, nakoľko od 25.5.18 platí nariadenie EU o ochrane osobných údajov ,ďalej len „GDPR“, ktoré dopĺňa český zákon 101/2000 Sb o ochrane osobných údajov. Pripravili sme pre Vás túto stránku, aby sme Vás v súlade s týmto nariadením informovali o tom, ako naša spoločnosť spracúva osobné údaje.

Prv než sa do toho všetkého pustíme, vysvetlíme Vám pár základných pojmov, ktoré toto nariadenie používa. Ak nemáte o zdĺhavé čítanie záujem, kliknite na link Skrátené informácie o spracovaní osobných údajov GDPR.

 

ZÁKLADNÉ POJMY

Subjekt údajov: fyzická osoba (Vy), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú

Správca údajov: podnikateľ / organizácia, ktorá zbiera údaje pre svoju činnost a zodpovedá za dodržiavanie GDPR

Spracovateľ: externé spoločnosti, ktoré pomáhajú spracúvať data

Právny titul: oprávnenie, na základe, ktorého sa spracúvajú osobné údaje

Informatívna povinnost: povinnosť informovať subjekt údajov (Vás), aké údaje o ňom spracúvame

Citlivé údaje: spracovanie týchto údajov spadá pod výslovný súhlas

Čo je to osobný údaj: je to údaj, vďaka ktorému je možné presne danú osobu identifikovať, či už spoločnosť, ktorá údaje spracúva alebo akákoľvek iná spoločnosť / osoba

Do citlivých údajov spadá: rasový alebo etnický pôvod, politický názor, náboženské vyznanie, filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje, zdravotný stav, sexuálny život, sexuálna orientácia

Rozdelenie právnych titulov podľa Smernice GDPR

A. Plnenie zmluvy
B. Právna povinnosť
C. Oprávnený záujem
D. Výkon úradnej moci
E. Životne dôležitý záujem
F. Súhlas        

Nakoľko naša spoločnosť získava údaje o klientoch len v momente, keď nám klient zadá svoje údaje dobrovoľne za účelom zaslania ponúk, prípadne sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu, tak využíváme hlavne dva právne tituly na spracovanie osobných údajov a to : A. Plnenie zmluvy a B. Právna povinnosť a v niektorých prípadoch právny titul C. Oprávnený záujem.

1. Aké údaje o Vás spracúvame

 • Meno, Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Telefónne / mobilné číslo
 • Adresa
 • E-mail
 • Národnosť
 • Číslo pasu
 • Rodné číslo
 • ŠPZ
 • Číslo bankového účtu
 • Údaje o Vami zakúpených produktoch cestovného ruchu
 • Zdravotný stav
 • Informácie o vernostných kartách

Údaje sa zbierajú z rôznych dôvodov a tie sú:

 1. Kontaktné údaje – jedná sa o údaje, ktoré nám umožňujú mať kontakt s Vami pri vybavovaní Vašich požiadaviek. Je to hlavne meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt. Pri niektorých špecifických kalkuláciách dátum narodenia.
 2. Predajné údaje – jedná sa o údaje, ktoré nám napomáhajú realizovať predaj zájazdov, ubytovania, leteniek, lístkov na vlak a autobus a zabezpečiť ďalšie služby cestovného ruchu, ako napríklad cestovné poistenie, víza, transfery alebo príspevky od Vášho zamestnávateľa .
 3. Obchodné údaje – jedná sa o údaje Vami objednaných a  zakúpených službách, vrátane čísla účtu. Informácie o reklamáciach. Informácie o vašich vernostných kartách ,pokiaľ ste ich použili pri zakúpení služieb, a informácie o vašej spokojnosti so zakúpenými službami
 4. Údaje o zdravotnom stave – jedná sa hlavne o údaje, ako napríklad tehotenstvo alebo hendikep, ktoré sú podstatné v prípade vašich požiadaviek pre špeciálne typy ubytovania, transferu alebo služieb počas prepravy do destinácie. Ďalej  údaje pokiaľ sme nápomocní pri riešení poistných udalostí. Po vyriešení poistnej udalosti Vaše zdravotné údaje nearchivujeme.

2. Údaje od Vás získáváme nasledovnými spôsobmi:

 • cez elektornický formulár na našich webových stránkach – či už dopyt alebo callback /ak sa Vám nezobrazia ponuky podľa Vami zadaných parametrov/
 • e-mailom – keď nám napíšete, že máte záujem o ponuky od nás
 • cez správu na našich sociálnych sieťach
 • telefonicky – keď nám zavoláte, že máte záujem o ponuky od nás
 • osobne na našej pobočke

Po prijatí Vašich údajov si ich uložíme v našom internom systéme, aby sme si mohli evidovať v akej fáze riešenia ste. Po zakúpení služieb cestovného ruchu cez našu agentúru, či už je to zájazd, letenka, parkovanie či iné služby, použijeme Vaše údaje ako podklad pre fakturáciu, čo nám nariaďuje zákon a tieto dokumenty archivujeme vo fyzickej forme. Naša spoločnosť nevyužíva mailigové portály na zasielanie newsletterov, zasielame občas z vlastného e-mailového účtu, iba obchodné oznamy, prípadne priania k sviatkom. Toto nám možňuje zákon o službách informačnej spoločnosti č. 480/2004 Sb. Tiež nevyužívame automatizované spracovanie údajov a profilovanie. Všetky analýzy, ktoré naša spoločnosť robí,sú  anonymné a nevyžadujú Vaše osobné údaje.Týkajú sa obchodných výsledkov a výkonu webových stránok.

3. Na základe akých právomocí

V rámci činností našej cestovnej agentúry spracúvame údaje z rôznych dôvodov, v rôznom rozsahu a na základe rôznych titulov.

Právne tituly, ktoré nám umožňujú Vaše údaje bez súhlasu spracúvať, podľa smernice GDPR článok 6 odstavec 1 sú:

 • pri dopyte produktov, zasielaní ponúk na základe Vášho dopytu a zakúpenie produktu-ide o právny titul b) Plnenie zmluvy.
 • po sfakturovaní a založení dokumentov z dôvodu daňovej evidencie- sa jedná o právny titul c) Právna povinnosť
 • pre zlepšenie služieb a ochranu našej spoločnosti - je to titul f) Oprávnený záujem.

Bez Vami uvedených osobných údajov by nebolo možné vykonávať naše činnosti a ponúkať Vám služby, realizovať predaj a zabezpečovať Vám servis. Vaše údaje môžeme spracúvať tiež pokiaľ ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je v našej agentúre objednaná.

Právny titul b) Plnenie zmluvy využívame pokiaľ nás kontaktujete telefonicky, písomne, správou cez sociálne siete alebo si urobíte objednávku na našich webových stránkach a zadáte nám svoje parametre dobrovoľne pre spracovanie ponúk a realizáciu predaja.

Právny titul c) Právna povinnosť – nakoľko sme podnikateľský subjekt musíme dodržiavať zákony a viažu sa na nás stanovené povinnosti určené dole uvedenými zákonmi. Na základe tohoto právneho titulu spracúvame predajné a obchodné údaje z dôvodu, že to vyžadujú zákony Českej republiky:

 • č. 563/1991 Sb., o účtovníctve
 • č. 253/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty
 • č. 563/2012 Sb., občianského zákonníka
 • č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa

Právny titul f) Oprávnený záujem – využíváme v prípade ,ak Vás kontaktujeme po využití zakúpených služieb a zisťujeme Vašu spokojnost. Je to z dôvodu vylepšenia našich služieb. Prípadne Vás občas kontaktujeme s ponukou našich služieb – telefonicky, e-mailom alebo sms správou. Toto napomáha k rozvoju našej spoločnosti. Výnimočne si údaje uchovávame z dôvodu ochrany našej spoločnosti.

4. Kam ich ďalej posielame

Naša spoločnosť 1.Cestovná agentúra – František Scherbaum, sídlo: Račická 91, 431 01 Dobříň, IČO: 88383865 Vaše údaje spracúva a môže ich ďalej zaslať v nasledovných prípadoch:

 • z dôvodu rezervácií, prípadne kalkulácií zájazdov, ktoré sa lietajú na bežných linkách – hlavne meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade ak cestujú deti ,do cestovných kancelárií, leteckých spoločností.
 • v prípade zakúpenia zájazdu sa na Zmluvu o zájazde, prípadne na zmluvu týkajúcu sa služieb cestovného ruchu, dopĺňajú všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie predaja. V prípade doplnkových produktov sa zasielajú do spoločností len údaje nevyhnutné nutné na identifikáciu, vybavenie objednávky a prípadnú fakturáciu.

Naše webové stránky aj e-maily sú spravované pomocou šifrovaného protokolu SSL.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim správcom, poskytovateľom služieb podľa plnenia zmluvy a spracovateľom osobných údajov, ktorý sa nachádzajú v EU aj mimo nej:

 • V prípade objednávky cez webové stránky 1. Cestovnej agentúry – spoločnosť Darkmay s.r.o., IČO 27539423, so sídlom Valdštejnská 381/6, Liberec, PSČ 461 01
 • na základe poskytovania internetových a webových služieb
 • Spoločnosti zabezpečujúcej organizáciu zájazdov, plavieb, letecké spoločnosti, ubytovacie kapacity a spoločnosti poskytujúce služby na základe zmluvy o zájazde
 • Spoločnosti zabezpečujúcej cestovné poistenie
 • Spoločnosti predávajúcej letenky
 • Spoločnosti autobusovej a vlakovej dopravy
 • Spoločnosti na predaj vstupeniek pre rôzné kulturné a športové  udalosti
 • Spoločnosti pro organizáciu kultúrnych a športových udalostí
 • Spoločnosti poskytujúcej parkovanie pri letiskách

1. Cestovná agentúra tiež zpracuváva osobné údaje ako spracovateľ, a to v prípade:

 • Ak uzatvárame s Vami zmluvu v zastúpení cestovnej kancelárie alebo vám pomáhame riešiť reklamáciu
 • Ak uzatvárame poistenie pre poisťovne Union poisťovňa, a.s., pobočka pre Českú republiku, IČO: 24263796 a ERV Evropská pojisťovna, a.s., IČO: 49240196
 • Ak s Vami uzatvárame zmluvu v zastúpení tretej strany, ktorá k Vami zakúpenej službe poskytuje dodatečné služby, ako je napríklad parkovanie na letisku, alebo pomáha riešiť reklamáciu

5. Akým spôsobom a ako dlho ich archivujeme

Ochranu osobných údajov berieme v našej spoločnosti zodpovedne a neposkytujeme ich spoločnostiam na marketing ani ich nezverejňujeme. Všetky údaje vo fyzickej forme sú archivované v uzamknutom sklade a prístup k nim majú len zodpovední zamestnanci našej spoločnosti. Archivácia v elektronickej podobe je robená cez interný systém evidencie klientov a evidencie internetových objednávok.Všetky tieto systémy sú chránené heslom rovnako aj počítače, na ktorých sú tieto systémy prevádzkované. Prístup k údajom majú len preškolení zamestnanci, ktorí sú aj zmluvne viazaní k mlčanlivosti. Spoločnosť zabezpečujúca údržbu a upratovanie nemá prístup bez dozoru zamestnanca k uzamknutému skladu a je tiež viazaná mlčanlivosťou. Údaje archivujeme maximálne 15 rokov. Následne ich z elektronických systémov mažeme a fyzické dokumenty sú skartované.  

6. Aké právomoci máte v rámci tohoto nariadenia

 • Právo, byť informovaný, aké údaje o Vás spracúvame 
 • Právo na písomné potvrdenie– výpis spracúvaných údajov
 • Právo na opravu – doplnenie osobných údajov
 • Právo na „zabudnutie“, vymazanie  osobných údajov, pokiaľ tieto údaje už nie sú potrebné na účely ,pre ktoré sa získali a boli spracúvané , alebo sa na ne nevzťahuje právny titul – „Oprávnený záujem“
 • Právo požadovať od 1. Cestovnej agentúry obmezenie spracovania z dôvodu:
  • že subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov  overiť 
  • že spracúvanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich využitia
  • že správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
  • že subjekt údajov vzniesol námietku proti spracúvaniu a pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody – „Oprávnený záujem“ správcu neprevažuje nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov
  • Právo preniesť svoje osobné údaje dalšiemu prevádzkovateľovi
  • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov
  • Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má na neho  právne účinky, alebo sa  ho obdobným spôsobom významne dotýká.
  • Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ považuje spracovanie údajov v rozpore s nariadením GDPR

V prípade, pokiaľ subjekt údajov nemá spôsobilosť na právne úkony, ich práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Svoje právo si môžete uplatniť

 • Osobne v prevádzke 1. Cestovnej agentúry na adrese Jungmannova 1033, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika
 • Elektronicky – e-mailom – info@1-cestovna.sk

Zodpovedné osoby v našej spoločnosti za dodržiavanie nariadenia GDPR sú Franta Scherbaum a Tinka Lukáčová. V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane a spracúvaniu osobných údajov neváhajte kontaktovať našich zamestnancov alebo priamo ich na uvedenom e-maili. Radi Vám zodpovieme na všetky Vaše otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov.

 

GDPR rozšírené informácie